Referat af generalforsamling i GKK, d. 8.februar 2017

Referat fra generalforsamling d. 8. februar 2017


Antal deltagere: 9


1) Formanden byder velkommen.


2) Referent: Myrna. Dirigent: Karsten Nielsen Stemmetæller: Lene U. Nielsen

3) Formanden fortæller om året som er gået; Året er ikke været uden udfordringer, Bent valgte at trække sig som formand. Men ved fælles hjælp, har vi klaret skærene.

Fanø turen var igen en succes, og der blev besluttet, at den kun skal være for klubbens medlemmer.

Et vellykket træf blev afholdt, men det er hårdt arbejde. Derfor skal der flere udvalg, og arbejdet uddelligeres noget mere. Udvalget vi havde sidste år, fungerede efter hensigten.

Onsdagsturene er blevet mere spændende, idet vi har udforsket andet end Tørskind.
Turene er bla. Gået til Hovborg Kro, Randbøldal Camping, Kolding Havn, Admiralen i Kolding og en tur over den gamle lillebælts bro. Naturen er blevet udforsket.
Vi støtter op om arrangementer i Hodde ved Åens dag, Sdr. Hygum og Fole.
En spændende lørdag på Moldow Arenaen i Holsted, hvor vi fik mulighed for at prøvekøre en speedway maskine. Et besøg hos Puch Parts og Maxishoppen er der også blevet til.
For første gang var vi repræsenteret ved Gesten Julemarked, hvor vi havde en flot stand, og nogle hyggelige timer. Det var godt besøgt, og vi var synlig som var vores hensigt. Vi er blevet spurgt om vi vil deltage i Gesten Byfest, i form af et arrangement eller blot være tilstede. Det vil bestyrelsen drøfte senere.
Det sociale i klubben vægtes meget højt, både på knallerturene og de øvrige arrangementer.
En stor tak til Gisa, for at få liv i vores hjemmeside og FB, og stor tak til Jimmie, for at videreformidle beskeder til medlemmer. Håber de fortsat vil gøre det…
Årets træf står for døren, og dertil har vi brug for ideer og forslag, hvis der skal ændres noget; så lad os høre fra dig….


4) Regnskabet blive gennemgået af John. Ingen ubehageligheder, alt ser godt ud.


5) Forslag om ændring af klubdagen blev underkendt.


6) John er på valg – blev genvalgt. Laila er på valg – blev genvalgt. Brian Kuntz træder ud af bestyrelsen, Brian Nonbo indgår i stedet.


7) Robert og Brian Nielsen blev valgt som suppleanter.


8) Myrna blev valgt til revisor.


9) Fanø turen blev fastlagt til d. 9. - 11. juni 2017. Derudover blev der talt om der var stemning for en Bornholmer tur i sommeren 2018. Der vil blive arbejdet videre på det.